Đặt Hàng Ngay

0933212333

request-free-img

Chứng Chỉ & Ghi Nhận

Qua gần 20 năm, hạt cafe Hưng Định có mặt ở nhiều hội chợ, triển lãm cafe lớn của Việt Nam. Chúng tôi cũng nhận nhiều giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế.

Các giải thưởng của Hưng Định được ghi nhận bởi các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế như:

Một vài hình ảnh chứng nhận và giải thưởng trong các sự kiện Hưng Thịnh Farm tham gia và nhận được: